Kropsceller

Kropsceller
Fællesnavn for celler som er specialiserede til at fungere bestemte steder i kroppen, for eksempel i hånden i maven et cetera. Kropscellerne er diploide, det betyder at de indeholder 2 sæt af hvert gen, det ene sæt kommer fra moderen og det andet fra faderen.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”